Þroskaþjálfar starfa við að styðja og gæta hagsmuna fatlaðs fólks ásamt því að efla þátttöku þeirra í samfélaginu. Í starfinu felst að þjálfa líkamlega og andlega fatlaða einstaklinga í átt til sjálfsbjargar og aukins alhliða þroska, veita þeim umönnun og leitast við að auka færni þeirra í daglegu lífi. Þroskaþjálfar eru löggilt heilbrigðisstétt.

Þroskaþjálfar hafa oft náið samráð við foreldra, lækna, kennara og aðra sérfræðinga og endurmeta markmið með hliðsjón af umsögnum þeirra. Í starfi þroskaþjálfa gætirðu starfað víða í samfélaginu svo sem í skólum, á dagvistun barna, sambýlum,   öldrunarstofnunum eða á stofnunum fyrir fatlaða.

Helstu verkefni

- kanna aðstæður og bakgrunn skjólstæðings
- gera einstaklingsmiðaðar meðferðaráætlanir
- vinna þroskamat og setja þjálfunarmarkmið
- aðstoða og þjálfa skjólstæðinga í athöfnum daglegs lífs
- leiðbeina og hvetja skjólstæðinga til tómstundastarfs

Hæfnikröfur

Þroskaþjálfar fá starfsleyfi frá landlækni og þurfa að hafa lokið BA-námi í þroskaþjálfun. Þroskaþjálfi þarf að geta borið ábyrgð á þeirri upplýsingagjöf, fræðslu, aðstoð og ráðgjöf sem veitt er. Í starfi þroskaþjálfa er mikilvægt að virða faglegar takmarkanir sem og þagnarskyldu þegar við á.

Þroskaþjálfafélag Íslands

Námið

Þroskaþjálfun er þriggja ára háskólanám til BA-gráðu. Við íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild Háskóla Íslands er einnig hægt að stunda meistaranám í greininni.

Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika