Talmeinafræðingar vinna að greiningu á mál- og talmeinum og veita meðferð. Sem dæmi má nefna frávik í málþroska og framburði, stam, raddveilur, tjáningarerfiðleika eftir heilablóðfall og kyngingartregðu. Einnig meta talmeinafræðingar þörf fyrir og veita þjálfun í óhefðbundnum tjáskiptaleiðum. Talmeinafræðingar eru löggilt heilbrigðisstétt.

Í starfi sem talmeinafræðingur eða talkennari gætir þú starfað í skólum, á sjúkrahúsum, endurhæfingar- og greiningarstöðvum eða á eigin stofu. Unnið er í nánu samstarfi við kennara, lækna og aðrar uppeldis- og heilbrigðisstéttir. Skjólstæðingar eru á öllum aldri, allt frá ungabörnum til aldraðra.

Helstu markmið:

- auka málskilning og máltjáningu
- stuðla að bættum boðskiptum
- styrkja talfæri og leiðrétta framburð
- auka málfærni og málvitund
- draga úr raddvandamálum, stami, þvoglumæli og lestrarörðugleikum

Talmeinafræðingar og talkennarar geta sérhæft sig á ýmsum sviðum innan talmeinafræði svo sem í talþjálfun ungra barna, þroskafrávikum, lesröskunum, raddþjálfun, málstoli, kyngingaörðugleikum eða stami.

Helstu verkefni

- greining á málþroska með tal- og/eða málþroskaprófi

- gerð meðferðaráætlana

- ráðgjöf þar sem fylgt er eftir niðurstöðum greininga

Hæfnikröfur

Talmeinafræðingar fá starfsleyfi frá landlækni og þurfa að hafa lokið meistaragráðu í talmeinafræði á háskólastigi og sex mánaða verklegri þjálfun. Talmeinafræðingur þarf að geta borið ábyrgð á þeirri greiningu og meðferð sem veitt er auk þess sem mikilvægt er að þekkja faglegar takmarkanir og virða þagnarskyldu þegar við á.
Félag talkennara og talmeinafræðinga

Námið

Námsbraut í talmeinafræði er innan læknadeildar Háskóla Íslands. Um er að ræða tveggja ára þverfaglegt nám á meistarastigi að loknu þriggja ára grunnnámi.

Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika