Almenn störf í matvælaiðnaði tengjast að jafnaði framleiðslu og/eða pökkun á matvælum og fara oftast fram undir stjórn verkstjóra eða sambærilegs stjórnanda. Unnið er eftir fyrir fram ákveðnu verklagi og í samræmi við skilgreinda gæðaferla.

Helstu verkefni

- móttaka á vörum og hráefni
- vinnsla og blöndun hráefna
- vigtun, umbúðapökkun og frágangur
- merkingar, útprentanir og afgreiðsla
- skráning, flutningspappírar og fylgibréf
- umsjón með tækjum og búnaði
- tiltekt og þrif
- akstur og dreifing

Hæfnikröfur

Í matvælaiðnaði skiptir miklu að geta fylgt reglum varðandi hreinlæti, öryggi og umgengni við vélar og búnað auk þess að þekkja viðkomandi hráefni og afurðir og þá hættu sem  falist getur í rangri meðferð.
Ef um er að ræða viðkvæma vöru á borð við dýraafurðir þarf að þekkja vel til þeirra þátta sem hafa áhrif á gæðin. Einnig þarf í einhverjum tilvikum að hafa tilskilin réttindi á vélar og tæki.
Starfaprófílar FA

Námið

Ekki er gerð formleg krafa um menntun en ýmsar námsleiðir eru í boði, svo sem á matvælabrautum á framhaldsskólastigi eða námskeið á vegum símenntunarmiðstöðva og einkaaðila.

Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika