Stærðfræðingar vinna margvísleg störf ekki hvað síst í tengslum við hátækni- og þekkingariðnað. Starfsumhverfið tengist oft rannsóknum, kennslu og þjónustu auk þess sem margir stærðfræðingar sérhæfa sig á sviðum á borð við tölvunarfræði og hagfræði.

Stærðfræðingar vinna hjá fyrirtækjum í erfða- og lífvísindum, hagfræði, hugbúnaði, verkfræði, fjármálum, tryggingum og stóriðju ásamt kennslu og rannsóknastörfum við háskólastofnanir.

Helstu verkefni

- líkanagerð
- útreikningar og tölvuvinnsla
- tölfræðileg meðferð á gögnum og úrvinnsla
- forritun

Hæfnikröfur

Til að hefja háskólanám í stærðfræði þarf að hafa lokið stúdentsprófi. Mælt er með að hafa lokið að lágmarki 24 einingum (40 fein) í stærðfræði á framhaldsskólastigi. Sjá nánar: Inntökuskilyrði fyrir grunnnám í HÍ.

Íslenska stærðfræðafélagið

Námið

Stærðfræði er kennd við Raunvísindadeild Háskóla Íslands. Grunnnám til BS – prófs tekur þrjú ár en auk þess er framhaldsnám í boði til meistara- og doktorsgráðu.

Dæmi um sérsvið í framhaldsnámi eru; algebra, stærðfræðigreining, líkindafræði, tölfræði og stærðfræðileg eðlisfræði.

Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika