Múrari vinnur við steypulögn og múrun nýbygginga og annast viðhald og endurbyggingu á steinsteypu og múrhúðun húsa og mannvirkja. Í starfinu felst hvers konar steypuvinna, múrhúðun, flísalagnir og steinhleðsla ásamt viðgerðarvinnu. Múraraiðn er lögvernduð iðngrein.
Sem múrari gætirðu unnið hjá múrarameistara, við stjórnunarstörf á byggingarvinnustöðum, við afgreiðslu í byggingavöruverslun eða við ráðgjöf vegna endurbygginga. Múrarar vinna gjarnan í samstarfi við hönnuði og aðra iðnaðarmenn og sérhæfa sig oft í ákveðnum þáttum múrverks, til dæmis viðhaldsvinnu, múrklæðningu, flísa- og steinlögnum eða hleðslum.

Helstu verkefni

- lesa byggingarteikningar og velja viðeigandi efni
- leggja steypustyrktarjárn og bendinet í steinsteypuvirki
- annast blöndun og niðurlagningu steinsteypu
- leiðbeina um val og efni til nýbygginga og viðhalds
- annast uppsetningu forsteyptra húseininga

Hæfnikröfur

Múrari þarf að þekkja vel til steypugalla og skemmda auk þess að þekkja öll helstu efni sem notuð eru við múrverk. Mikilvægt er að kunna grunnatriði í burðarþolsfræði, hafa fengið þjálfun í notkun helstu mælitækja og þekkja lög og reglur um verndun og friðun húsa. Í vinnu við múrverk eru notuð ýmis verkfæri og vélar til dæmis steypuhrærivél, hjólbörur, múrskeið, hallamál og brotvélar, auk hlífðarfatnaðar.
Múrarameistarafélag Reykjavíkur

Námið

Múraraiðn hefur verið kennd við Framhaldsskólann í Vestmannaeyjum, Tækniskólann og Verkmenntaskólann á Akureyri. Meðalnámstími er fjögur ár, fimm annir í skóla auk starfsþjálfunar. Grunnnám í bygginga- og mannvirkjagreinum má einnig finna við marga framhaldsskóla. Raunfærnimat hefur farið fram og/eða kann að vera í boði.

Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika