Mannfræðingar rannsaka manninn hvort tveggja sem líf- og félagsveru. Fræðigreinin skiptist því í tvö meginsvið. Félags-og menningarmannfræði fjallar um menningu í víðum skilningi; samfélags-, hag- og stjórnskipan, trúarbrögð, listir og frásagnir en líffræðileg mannfræði um líkamseinkenni mismunandi hópa og skyldleika við aðrar tegundir.
Mannfræðingar dvelja oft innan ákveðinna menningarsamfélaga til að kynnast  lifnaðarháttum, samskiptum og viðhorfum íbúa.  Störfin geta tengst ýmsum sviðum; söfnum, rannsóknarstofnunum, ráðgjöf eða kennslu.

Helstu verkefni

Rannsóknir og vettvangsathuganir.
Upplýsingasöfnun og úrvinnsla.
Ráðgjöf og kennsla.

Hæfnikröfur

Mannfræðingar þurfa að hafa áhuga á að kanna og taka þátt í lífi fólks í ólíkum menningarheimum. Meðvitund um eigin mögulega fordóma er mikilvæg sem og  hæfileikar til að virða og skilja ólíkar aðstæður og lífsviðhorf.  Þá er samskiptafærni og hæfileikar til að miðla til annarra afar æskilegir eiginleikar.
Mannfræðifélag Íslands

Námið

Nám í mannfræði er í boði við Háskóla Íslands, hvort tveggja til BA – prófs og meistaragráðu.

Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika