Launafulltrúi ber ábyrgð á og gætir þess að starfsfólk fái rétta launaupphæð greidda á réttum tíma, samkvæmt gildandi kjara- og ráðningarsamningum. Í starfinu felst einnig að leiðbeina um gerð ráðningarsamninga auk þess að miðla alls kyns atriðum, sem snerta launamál, til starfsfólks. Í starfi sem launafulltrúi gætirðu hvort tveggja unnið hjá ríkisreknum fyrirtækjum og í einkageiranum.

Helstu verkefni

- annast launaútreikninga og útborganir
- halda utan um frídaga, veikindaleyfi og fæðingarorlofsdaga
- skil vegna launa til lífeyrissjóða, stéttarfélaga og skattayfirvalda
- veita upplýsingar um laun, réttindi og skyldur
- eftirlit með tímaskráningu starfsmanna

Hæfnikröfur

Launafulltrúi þarf að hafa þekkingu á bókhaldi og launaútreikningum. Góð almenn tölvukunnátta ásamt þekkingu og færni í notkun bókhaldsforrita og töflureiknum er mjög æskileg. Launafulltrúi þarf að sýna frumkvæði og sjálfstæði í starfi, hafa hæfni í mannlegum samskiptum og mikla þjónustulund.

Námið

Ekki er gerð formleg krafa um menntun til að gegna starfi launafulltrúa en margs konar viðskiptatengt nám getur verið gagnlegt auk þess sem ýmis starfstengd námskeið kunna að vera í boði.

Námskeið fyrir launafulltrúa hafa til dæmis verið í boði á vegum Starfsmenntar – fræðsluseturs.

Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika