Hafnarverðir starfa við leiðsögn og öryggiseftirlit við höfn en starfssviðið er nokkuð mismunandi eftir höfnum og landsvæðum.
Hafnarverðir sinna í sumum tilvikum starfi vigtarmanns og/eða koma að mengunarvörnum. Einnig hafa þeir samskipti og samstarf við bryggjuverði, hafnarstjóra, hafnsögumenn, slippmenn og umboðsmenn skipa.

Helstu verkefni

- raða skipum í höfn, binda skip við bryggju og sjá um landfestar
- afgreiða vatn og rafmagn til skipa
- tilkynna komu erlendra skipa til tollgæslu ef við á
- eftirlit með þrifum á hafnarsvæði

Hæfnikröfur

Í starfi er oft gerð er krafa um skipstjórnar- og hafnsöguréttindi.

Námið

Slysavarnarskóli sjómanna stendur fyrir námskeiði fyrir hafnarverði um hafnaröryggi en ekki er kveðið á um menntun eða þjálfun hafnarvarða í lögum.

Ekki fyrir þig?

Skoðaðu aðra valmöguleika