Veggfóðrun og dúkalögn er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í því felst að nemendur öðlist skilning, þekkingu og færni við að undirbúa veggi, gólf, loft, hurðir og aðra fleti inni og úti fyrir lagningu dúka, platna, teppa og striga. Veggfóðrun og dúkalögn er löggilt iðngrein.

Meðalnámstími er fjögur ár að meðtalinni starfsþjálfun þar sem fylgt er rafrænni ferilbók sem heldur utan um framvindu vinnustaðanámsins.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skóla.

Námið hefur verið lánshæft til framfærsluláns og annarra lána hjá Menntasjóði námsmanna. Eins veita fag- og stéttarfélög oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Veggfóðrunar- og dúkalagninganám skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun.

Fyrstu önnina er farið í sameiginlegt einnar annar grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina
Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram

Athugaðu hvort námið eða hluti þess geti verið kennt í fjarnámi.

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs eða byggingariðnfræði. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika