Kjötiðn er starfstengt nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst meðal annars að auka þekkingu og færni sem kjötiðnaðarmönnum er nauðsynleg í störfum sínum. Á það við um hvers kyns kjötvinnslu, allt frá móttöku sláturafurða til fullunninnar vöru, svo og við verkstjórn, sölumál og ráðgjöf. Hugsanlegt er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Kjötiðn er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er fjögur ár að meðtalinni starfsþjálfun þar sem fylgt er rafrænni ferilbók sem heldur utan um framvindu vinnustaðanámsins.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skólans.
Námið hefur að hluta til verið lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Kjötiðnaðarnám skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Fyrstu önnina er farið í grunnnám í matvæla- og veitingagreinum og eftir það sérhæfa nemendur sig í kjötiðn. Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

Kennsla


Kjötiðn hefur verið kennd hjá Menntaskólanum í Kópavogi og Verkmenntaskólanum á Akureyri.

 

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika