Hæfniþrep: 3
Hönnun og nýsköpun picture

Námsbrautir á framhaldsskólastigi sem tengjast hönnun og nýsköpun leggja áherslu á hvort tveggja, bóklega og verklega kennslu. Fjallað er um fjölbreytileika hönnunar, hugmyndir, vinnuferlið, nýsköpunar- og frumkvöðlastarf, markaðsfræði og tengingu þessa við atvinnulífið.

Náminu lýkur með stúdentsprófi.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla með ákveðnum lágmarksskilyrðum sem hægt er að kynna sér á heimasíðum viðkomandi skóla.

Fræðslusjóðir stéttarfélaga veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Námið er alla jafna bæði verklegt og bóklegt og fer verklegi hlutinn fram í verk- og listgreinastofum með áherslu á skapandi vinnu, hvort tveggja samvinnu við aðra og sjálfstæð vinnubrögð nemenda. Áherslur, sérhæfing og val kunna að vera mismunandi eftir skólum en alltaf mikilvægt að skipuleggja námsframvindu til stúdentsprófs með hliðsjón af aðgangsviðmiðum háskóla.

Kennsla

Athugið að sambærilegt nám kann að vera í boði víðar. Sjá einnig Listnámsbrautir.

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ - hönnunar- og markaðsbraut
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra – nýsköpunarbraut
Fjölbrautaskóli Snæfellinga - nýsköpunar- og frumkvöðlabraut
Tækniskólinn – hönnunar- og nýsköpunarbraut

Að loknu námi

Nám á hönnunar og nýsköpunarbrautum getur verið góður undirbúningur fyrir frekara nám í hönnun, listum, hugvísindum eða jafnvel viðskiptatengdum greinum.

Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika