Framreiðsla er nám á framhaldsskólastigi. Í náminu felst meðal annars að auka skilning og færni við móttöku gesta og undirbúning margvíslegs borðhalds, veita viðeigandi þjónustu og ráðgjöf ásamt gerð vín- og matseðla og áætlana fyrir veisluhöld. Möguleiki er að fá færni sem aflað er á vinnumarkaði metna.

Framreiðsla er löggilt iðngrein. Meðalnámstími er þrjú ár að meðtalinni starfsþjálfun þar sem fylgt er rafrænni ferilbók sem heldur utan um framvindu vinnustaðanámsins.

Kröfur

Umsækjendur þurfa að hafa lokið skyldunámi í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, sjá nánar á heimasíðu skóla.
Nám í framreiðslu hefur að hluta til verið lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna. Fag- og stéttarfélög veita oft styrki til náms. Fáðu frekari upplýsingar hjá þínu félagi.

Námsskipulag

Framreiðslunám skiptist í almennar bóklegar greinar, sérgreinar og starfsþjálfun. Fyrstu eina til tvær annirnar er farið í grunnnám í matvæla- og veitingagreinum og eftir það sérhæfa nemendur sig í framreiðslu. Nemandi gerir námssamning við meistara í faginu þar sem starfsþjálfunin fer fram.

Kennsla

Framreiðslunám er kennt í Menntaskólanum í Kópavogi og hefur einnig verið í boði við Verkmenntaskólann á Akureyri auk þess sem grunnnám matvæla- og ferðagreina er kennt við Fjölbrautaskóla Suðurlands, ætlað þeim sem stefna á vinnu við ferðaþjónustu eða  frekara nám í matvælagreinum.

Að loknu námi

Að námi og starfsþjálfun lokinni er möguleiki á að fara í sveinspróf sem veitir rétt til starfa í greininni ásamt inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs. Einnig er hægt að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.

Ekki þinn tebolli?

Skoðaðu aðra valmöguleika